tisdag 19 maj 2009

Tandvax, tandkitt och tandplomber

Cementplomber

Zinkhvitt 200 delar
Borax 4 delar
Kiselgur, finaste 8 delar
Glaspulver, finaste 5 delar

Blandas och siktas
Vid användningen utröres en del af pulvret med en mättad lösning af zinkklorid till pasta. Genom lämpliga tillsatser af ockra, brunsten o. d. erhållas andra färgskiftningar

Kadmiumplomber

Kadmium, i spånor 25 g
Kvicksilfver 75 g

Beredes som nedanstående tandplombspasta.

Koppar-amalgam

Koppar, fälld, metallisk 30 g
Kvicksilfver, 75 g

Beredes som nedanstående tandplombspasta.

Massa till tandplomber (efter Hager)

Tenn 62 g
Silfver 38 g

Båda metallerna, som användas i pulverform, amalgameras med cirka 50,0 g kvicksilfver under lindrig uppvärmning. Efter afkylningen utpressas det öfverflödiga kvicksilfret med mjukt fårskinn.

Plomber för tandläkare

Zinkoxid 66 g
Glaspulver 33 g
Guldockra 1 g

Vid användningen utröres en del af pulvret med så mycket zinkkloridlösning, att man får en tämligen fast massa. Med denna plomberas den ihåliga tanden, sedan den förut nota uttorkats. Massan hårdnar mycket hastigt.

(Källa: Praktisk receptbok efter utländska källor, D. S. Hector, fil. dr.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar